Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Autoryzacja wywiadu prasowego

opublikowany 09.06.2015 przez adwokat
hasła wpisu: prasa, autor, czasopismo, autoryzacja

Osoba udzielająca wywiadu lub przekazująca informacje dziennikarzowi, które powołuje on w tekście publikacji, odpowiada za naruszenie dóbr osobistych innej osoby wypowiedzią lub udzieloną informacją. Jednakże istotne znaczenie ma bezsprzeczne ustalenie, czy rzeczywiście w tych wypowiedziach lub informacjach powoływanych w tekście znalazły się określenia naruszające dobra osobiste innej osoby. Ustalenie to jest łatwiejsze, jeżeli sporny tekst publikacji był autoryzowany przez osobę udzielającą wywiadu (uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2005 roku, IV CK 519/04, OSNC 205/9/165).

W rozpoznawanej sprawie sporne publikacje prasowe nie były przez pozwanego autoryzowane. Nie miał on zatem wpływu na wybór przez autora tytułu artykułu, ani konkretnych określeń w jego treści. W konsekwencji nie można też przyjąć, że zostało wykazane, zgodnie z ogólną regułą dowodową wyrażoną w art. 6 k.c., iż publikacje prasowe, w których użyto określeń, mających naruszać dobra osobiste powoda, zawierały dosłownie przytoczone wypowiedzi pozwanego. Nie można bowiem wykluczyć, że wypowiedzi pozwanego zostały przedstawione inaczej niż miało to miejsce w rzeczywistości. Takim właśnie przypadkom ma zapobiegać instytucja autoryzacji wypowiedzi, uregulowana w art. 14 ust.2 prawa prasowego, a dotycząca tego fragmentu materiału prasowego, który jest dosłownie cytowaną wypowiedzią. Jednakże nawet pomimo takiego zabezpieczenia, możliwości manipulacji wciąż są duże. W doktrynie wyraża się poglądy, iż nawet pomimo autoryzacji możliwe są takie naruszenia jak: przekręcenie treści wypowiedzi, dopisywanie słów i zdań, których rozmówca nie wypowiedział, manipulowanie treścią poprzez zamianę fragmentów wypowiedzi i inne (por. A. Sobczak „Prawo prasowe. Podręcznik akademicki”, Warszawa 2000, s. 331).

W przypadku zatem braku autoryzacji, treść dosłownej wypowiedzi osoby udzielającej wywiadu autorowi materiału prasowego może zostać ustalona także za pomocą innych środków dowodowych, a w szczególności na podstawie zeznań przesłuchanego w sprawie świadka - autora materiału, bądź nawet zeznań tej osoby, która była jego rozmówcą.

I ACa 129/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku z 2014-05-30


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Autoryzacja wywiadu prasowego
Komentarze: