Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro

opublikowany 11.01.2016 przez adwokat
hasła wpisu: sąd, pozew, umowa, wierzyciel, dłużnik

W przypadku opóźnienia w płatności należności, wierzycielowi należy się zwrot kosztów odzyskiwania należności w ryczałtowej wysokości 40 euro. Wierzyciel nie ma obowiązku wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o 40 euro rekompensaty powstaje po upływie terminu wskazanego w umowie lub ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Uchwałą  z dnia 11 grudnia 2015 r., Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na następujące zagadnienie prawne:

  1. Czy rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 EURO, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013.403) przysługuje wierzycielowi mimo, że kosztów odzyskania należności faktycznie nie poniósł?
  2. Czy konieczną przesłanką do uznania roszczenia o zapłatę 40 EURO za zasadne jest zastrzeżenie w umowie lub wezwaniu do zapłaty terminu płatności przekraczającego 30 dni?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2015 r.

​Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana  w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy.

Sąd Najwyższy, Izba Cywilna, sygn. akt III CZP 94/15


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro
Komentarze:
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Jakub Węgliński
Rynek 9
59-220 Legnica