Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Ksiega udziałów w sp. z o.o.

opublikowany 08.03.2015 przez adwokat
hasła wpisu: spółka, wspólnik, udział

Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.

Każdy wspólnik może przeglądać księgę udziałów. 

Po każdym wpisaniu zmiany zarząd składa sądowi rejestrowemu podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału.


Księga udziałów

„ABC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Legnicy,

ul.Sejmowa 40


  1. xxxyyyzzzzz, zamieszkały w Poznaniu, ul. Kolorowa 55/74 - 40 udziałów o wartości 500 zł każdy, to jest o łącznej wartości 20.000 zł
  2. xxxyyyzzzzz, zamieszkały w Krakowie, ul. Kwiatowa 36/5 - 10 udziałów o wartości 500 zł każdy, to jest o łącznej wartości 5.000 zł
  3. xxxyyyzzzzz, zamieszkały we Wrocławiu, ul. Sołtysowska 70/67 - 30 udziałów o wartości 500 zł każdy, to jest o łącznej wartości 15.000 zł
  4. xxxyyyzzzzz, zamieszkała w Warszawie, ul. Poznańska 2 - 20 udziałów o wartości 500 zł każdy, to jest o łącznej wartości 10.000 zł.


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Ksiega udziałów w sp. z o.o.
Komentarze: