Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Lista wspólników spółki z o.o.

opublikowany 30.01.2015 przez adwokat
hasła wpisu: spółka, wspólnik

Jednocześnie ze zgłoszeniem spółki z o.o.,  należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich. 

W zasadzie dostatecznym dowodem pozwalającym na ustalenie, kto jest wspólnikiem spółki, jest lista wspólników sporządzona w sposób określony w art. 167 § 2 ksh. Lista ta powinna uwzględniać wszystkie zmiany w składzie spółki (art. 188 § 3 kh). Wątpliwości co do prawdziwości listy wspólników mogą być wyjaśnione na podstawie prowadzonej przez zarząd księgi udziałów, do której powinny być wpisane wszelkie zmiany, m. in. w osobach wspólników (art. 188 § 1 kh). Jeżeli zachodzi podejrzenie, że księga udziałów nie zawiera wpisów odpowiadających rzeczywistemu stanowi faktycznemu, ustalenie osób wspólników może nastąpić na podstawie innych dowodów i przy uwzględnieniu wchodzących w grę przepisów prawa (Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 29 sierpnia 1990 r. I CZ 188/90).


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Lista wspólników spółki z o.o.
Komentarze:
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Jakub Węgliński
Rynek 9
59-220 Legnica