Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

opublikowany 20.02.2015 przez adwokat
hasła wpisu: spółka, wspólnik, kapitał zakladowy

Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna określać wysokość, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony, oraz sposób obniżenia. 

O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłosili sprzeciw, powinni być przez spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni. Wierzycieli, którzy sprzeciwu nie zgłosili, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego. 

Obniżenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. 

Do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego należy dołączyć: 

  1. uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, 
  2. dowody należytego wezwania wierzycieli, 
  3. oświadczenie wszystkich członków zarządu stwierdzające, że wierzyciele, którzy zgłosili sprzeciw w terminie, zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni.


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Komentarze: