Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Ochrona wizerunku

opublikowany 08.01.2015 przez adwokat
hasła wpisu: wizerunek, ciężar dowodu

Ciężar dowodu, że rozpowszechnianie wizerunku nie wykroczyło poza uzyskany zakres zezwolenia i określony cel spoczywa na rozpowszechniającym ten wizerunek (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2004 r., II CK 330/03, Biul. SN 2004/11/10).

W procesie o ochronę dóbr osobistych, pozwany ma obowiązek wykazać, że jego działanie nie było bezprawne. Bezprawność działania, zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawa autorskiego, wyłącza zgoda uprawnionego. Istnienia zgody uprawnionego ani jej zakresu nie domniemywa się. Pozwany ma obowiązek wykazać, że uzyskał zgodę uprawnionego na rozpowszechnianie jego wizerunku w oznaczonych warunkach – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19.04.2000 r. (I ACa 1455/99, OSA 2001/5/27).


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Ochrona wizerunku
Komentarze: