Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Odpowiedzialność subsydiarna wspólnika spółki jawnej

opublikowany 06.03.2015 przez adwokat
hasła wpisu: spółka, wspólnik

Odpowiedzialność subsydiarna wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki trwa tak długo, jak długo istnieje zobowiązanie spółki. Będąc pozwanymi przez wierzycieli spółki mogą wprawdzie bronić się zarzutem przedawnienia roszczenia z tytułu zawartej przez spółkę umowy sprzedaży, ale tylko wówczas, gdy przysługuje on spółce (art. 35 ksh). Wspólnik, który przystąpił do spółki jawnej odpowiada solidarnie z pozostałymi wspólnikami i ze spółką za zobowiązania spółki jawnej powstałe w okresie funkcjonowania spółki cywilnej i przejęte przez nią na mocy art. 553 § 1 ksh (obecnie art. 26 § 4 ksh), jak i powstałe w okresie, gdy był wspólnikiem spółki jawnej (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 września 2006 r. I ACa 340/2006).

subsydiarny - posiłkowy, pomocniczy, dodatkowy


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Odpowiedzialność subsydiarna wspólnika spółki jawnej
Komentarze:
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Jakub Węgliński
Rynek 9
59-220 Legnica