Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Odstępne za piłkarza

opublikowany 08.02.2015 przez adwokat
hasła wpisu: sport, zawodnik, piłka nożna

W przypadku gdy w umowie o uprawianie piłki nożnej  strony(klub piłkarski i piłkarz) ustaliły wysokość kwoty wypłacanej klubowi odstępującemu w przypadku zamiaru wcześniejszego rozwiązania kontraktu przez zawodnika (tzw. kwota odstępnego) kontrakt ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku zapłacenia klubowi odstępującemu tej kwoty. W takim przypadku klubowi odstępującemu nie przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie.

Zapis dotyczący wcześniejszego rozwiązania kontraktu przez zawodnika jest skuteczny jeżeli:

  1. Klauzula została wyraźnie umieszczona w treści umowy,
  2. Kwota odstępnego została jednoznacznie określona (np. 100 000 zł),
  3. Kwota odstępnego została zapłacona przez klub pozyskujący zawodnika.

Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione łącznie umowa zostaje rozwiązana z mocy prawa. Wydział Gier PZPN na wniosek jednej ze stron może potwierdzić, że kontrakt uległ rozwiązaniu z mocy prawa wskutek zapłacenia odstępnego.


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Odstępne za piłkarza
Komentarze: