Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Postępowanie o ochronę praw autorskich i pokrewnych

opublikowany 28.02.2015 przez adwokat
hasła wpisu: autor, utwór, dzieło

Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:

o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,

Sprawa, której przedmiotem jest uprawnienie twórcy utworu do zatrzymania zaliczki, wypłaconej mu przez wydawcę na podstawie zawartej przez strony umowy wydawniczej, jest – w rozumieniu art. 17 pkt 2 kpc – sprawą o ochronę praw autorskich, a tym samym podlega właściwości rzeczowej sądu wojewódzkiego niezależnie od wartości przedmiotu sporu (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 grudnia 1976 r. III CRN 269/76).

Roszczenie Stowarzyszenia „Zaiks” o zapłatę wynagrodzenia za publiczne wykonanie utworu muzycznego jest roszczeniem o ochronę praw autorskich, a jego dochodzenie podlega właściwości sądu wojewódzkiego bez względu na wartość przedmiotu sporu także w tym wypadku, gdy jest ono skierowane – na podstawie umowy między wykonawcą utworu a zamawiającym – przeciwko zamawiającemu (Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 6 listopada 1976 r. III CZP 10/76).

Treść prawa autorskiego nie obejmuje prawa do należnej za rozpowszechnienie utworu scenicznego tantiemy, wynikającego z umowy między wykonawcą utworu a zamawiającym, w której zastrzeżono tantiemy na rzecz „Zaiksu” (art. 393 § 1 kc). Roszczenie więc o zapłatę takiej tantiemy nie jest roszczeniem o ochronę praw autorskich, a wobec tego może być dochodzone przed sądem wojewódzkim tylko na podstawie przepisu art. 17 pkt 4 kpc (Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 lutego 1973 r.II CZ 4/73).

Sprawa z powództwa twórcy przeciwko wydawcy o zapłatę wynagrodzenia w związku z odstąpieniem przez wydawcę od wydania utworu należy – stosownie do dyspozycji art. 17 pkt 2 kpc – do właściwości rzeczowej sądu wojewódzkiego (Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 grudnia 1971 r. I CZ 205/71).


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Postępowanie o ochronę praw autorskich i pokrewnych
Komentarze: