Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

opublikowany 21.03.2015 przez adwokat
hasła wpisu: spółka, wspólnik, przekształcenie

Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. 

Z chwilą wpisu do rejestru spółka cywilna staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. 

Przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego wspólnicy mają obowiązek dostosowania umowy spółki do przepisów o umowie spółki jawnej.


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Przekształcenie spółki cywilnej w jawną
Komentarze: