Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Ryzyko sportowe a odpowiedzialność za szkodę

opublikowany 13.01.2015 przez adwokat
hasła wpisu: ryzyko sportowe, sport, zawodnik, szkoda

Ryzyko sportowe związane z rajdem samochodowym nie wyłącza w świetle przepisów obowiązującego kc opartej na podstawie art. 436 § 1 kc odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkodę, jakiej doznał biorący udział w rajdzie pilot samochodu. Przy określaniu wysokości odszkodowania z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie można nie wziąć pod uwagę zwiększonego ryzyka związanego z rajdem samochodowym. Nie byłoby rzeczą słuszną przerzucenie całości tego ryzyka na osobę zobowiązaną do odszkodowania. Stąd związane z rajdem samochodowym ryzyko sportowe należy zaliczyć do okoliczności wpływających na zmniejszenie odszkodowania za szkodę, jakiej doznał uczestnik rajdu w wypadku samochodowym(Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 9 czerwca 1971 r. II CR 135/71).


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Ryzyko sportowe a odpowiedzialność za szkodę
Komentarze:
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Jakub Węgliński
Rynek 9
59-220 Legnica