Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Umowa o świadczenie usług sportowych

opublikowany 18.03.2015 przez adwokat
hasła wpisu: sport, zawodnik, klub sportowy

Zawodnikami posiadającymi status zawodnika profesjonalnego były osoby uprawiające sport na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i otrzymujące za to wynagrodzenie. W nauce prawa podkreślano, że najodpowiedniejszym do zastosowania - w ramach zawodniczego zobowiązania profesjonalnego - rodzajem umowy cywilnoprawnej jest umowa o świadczenie usług sportowych, do której - zgodnie z art. 750 kc - stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Umowa ta ma, w swym generalnym ujęciu, charakter umowy należytej staranności, gdyż zawodnik profesjonalny zobowiązuje się świadczyć usługi w taki sposób, by maksymalizować swoje wyniki sportowe, a przez to także wyniki swojego klubu sportowego(Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 16 lutego 2006 r. IV CK 380/2005).


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Umowa o świadczenie usług sportowych
Komentarze: