Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Współtwórca utworu audiowizualnego

opublikowany 12.02.2015 przez adwokat
hasła wpisu: autor, utwór, dzieło, współtwórca

Współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby, które wniosły wkład twórczy w jego powstanie, a w szczególności: reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza.

Kierownicy produkcji (filmów, programów telewizyjnych) nie są współtwórcami w rozumieniu art. 69 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kierownik produkcji zawiaduje produkcją utworu – finansami, sprawami kadrowymi (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2003 r. III SA 3582/2001).

Dokonanie tłumaczenia warstwy słownej utworu audiowizualnego nie stanowi jego opracowania jako całości (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 23 stycznia 2003 r. II CKN 1399/2000).

Kierownik produkcji filmu reklamowego nie może zostać zaliczony do grona współtwórców utworu audiowizualnego w rozumieniu art. 69 w związku z art. 1 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 ze zm.), jeżeli w procesie powstawania tego utworu pełnił on względem współtwórców wyłącznie funkcje służebne (organizacyjno-administracyjne lub gospodarcze) - Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 kwietnia 2002 r. III RN 133/2001.


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Współtwórca utworu audiowizualnego
Komentarze: