Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Wypadek komunikacyjny pracownika

opublikowany 19.03.2015 przez adwokat
hasła wpisu: szkoda, odszkodowanie, pracownik, pracodawca, wypadek

Pracodawca nie odpowiada na zasadzie ryzyka za szkodę, która powstała wskutek wypadku w drodze z pracy, spowodowaną ruchem mechanicznego środka komunikacji prowadzonego przez pracownika i stanowiącego jego własność (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 maja 1997 r., II UKN 129/97). 

Odpowiedzialność za szkodę na osobie pracownika spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym zaistniałym wskutek awarii samochodu zakładowego, którego stan techniczny podlegał kontroli zakładowych służb technicznych, obciąża pracodawcę na zasadzie ryzyka, przy uwzględnieniu stopnia przyczynienia się pracownika do powstania szkody (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 1997 r., II UKN 381/97).



Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Wypadek komunikacyjny pracownika
Komentarze: