Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Mobbing

Definicję mobbingu zawiera art. 94 3 § 2 kodeksu pracy według którego mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu l...

dnia 19.10.2015 przez adwokat

Materiał wyborczy i agitacja wyborcza

Wybory parlamentarne 2015 już niebawem, warto więc przypomnieć dwa, chyba najistotniejsze, pojęcia związane z prowadzeniem kampanii wyborczej. Pojęcia te najczęściej występują w postępowaniach sądowych prowadzonych w tzw...

dnia 15.10.2015 przez adwokat

Rejestrowanie przebiegu rozpraw w sądach cywilnych

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 23134 w sprawie rejestrowania przebiegu rozpraw w sądach cywilnych Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na i...

dnia 07.10.2015 przez adwokat

Brak pozwolenia na użytkowanie lokalu

Brak pozwolenia na użytkowanie lokalu nie jest wadą prawną w rozumieniu art. 556 § 2 k.c. W świetle treści tego przepisu o wadzie prawnej rzeczy można mówić tylko wtedy, gdy rzecz jest własnością osoby trzeciej albo jest...

dnia 02.10.2015 przez adwokat

Niepracowniczy wypadek przy pracy

Odwołujący się w ramach umowy zlecenia zobowiązany był do wykonywania prac budowlanych. Do wypadku doszło natomiast podczas przewozu materiałów budowlanych z Polski na Litwę. Czynności transportowe nie wchodziły w zakres...

dnia 29.09.2015 przez adwokat

Umowa o pracę a zlecenie

Największe trudności w rozróżnieniu, w odgraniczeniu od umowy o pracę mamy w praktyce ze zleceniem. Zgodnie z art.734 i 750 kodeksu cywilnego przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określo...

dnia 23.09.2015 przez adwokat