Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Naruszenie interesów konsumenta

Dobrym obyczajem jest, by przedsiębiorca nie wykorzystywał swej uprzywilejowanej pozycji kontraktowej, będącej rezultatem stosowania przez niego jednostronnie ustalonego wzorca umowy. Przedstawianie konsumentom do akcept...

dnia 10.09.2015 przez adwokat

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Niewątpliwie powołane uregulowanie umowne zakwalifikować należy jako zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej, przewidziane w art. 589 k.c., zgodnie z którym jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rz...

dnia 09.09.2015 przez adwokat

Staranność dziennikarska

Art. 12 ust. 1 pkt 1 Prawa prasowego nakłada na dziennikarza obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzenia zgodności z prawdą uzyska...

dnia 08.09.2015 przez adwokat

Akcja w spółce akcyjnej

Termin "akcja” jest rozumiany niejednolicie. Zwykle przez pojęcie "akcja” rozumie się po pierwsze część kapitału zakładowego, a ściślej ułamek kapitału wynikający z podziału wysokości kapitału przez ilość wyemitowanych a...

dnia 07.09.2015 przez adwokat

Obowiązkowa obrona oskarżonego

Orzecznictwo Sądu Najwyższego, podobnie jak piśmiennictwo, wiąże okoliczności utrudniające obronę z właściwościami osobistymi oskarżonego, fizycznymi (wiek, stan zdrowia, sprawność poszczególnych narządów zmysłów) lub ps...

dnia 06.09.2015 przez adwokat

Reklama alkoholu

Zgodnie z art. 13 ² ust. 1 WTPA podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych mają obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 10 % podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tej usługi. Legalną d...

dnia 04.09.2015 przez adwokat