Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Akcja w spółce akcyjnej

Termin "akcja” jest rozumiany niejednolicie. Zwykle przez pojęcie "akcja” rozumie się po pierwsze część kapitału zakładowego, a ściślej ułamek kapitału wynikający z podziału wysokości kapitału przez ilość wyemitowanych a...

dnia 07.09.2015 przez adwokat

Przeniesienie akcji imiennej

Zgodnie z art. 339 ksh przeniesienie akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji, albo na świadectwie tymczasowym, albo w osobnym dokumencie oraz wymaga ...

dnia 23.03.2015 przez adwokat

Wspólność małżeńska akcji spółki akcyjnej

Akcje nabyte przez jednego małżonka w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Małżonek akcjonariusz miał prawo sprzedać je bez zgody żony, jeśli nie uszczupliło to majątk...

dnia 21.03.2015 przez adwokat


1