Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Reklama alkoholu

Zgodnie z art. 13 ² ust. 1 WTPA podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych mają obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 10 % podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tej usługi. Legalną d...

dnia 04.09.2015 przez adwokat

Sprzedaż alkoholu przez internet

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego prze...

dnia 03.09.2015 przez adwokat


1