Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Wynagrodzenie pośrednika nieruchomości

Kwestionowana przez powoda klauzula o treści „Za wykonanie czynności o których mowa w § 1 i 2, Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w § 4 wynagrodzenia w wysokości 2,7% ceny sprzedaży ni...

dnia 06.07.2015 przez adwokat

Faktura VAT jako dowód

Faktura VAT jest dokumentem, który w praktyce obrotu gospodarczego niemal zawsze dokumentuje czynności między przedsiębiorcami. Z uwagi na to, że obowiązek jest wystawienia wynika z przepisów o publicznoprawnym charakter...

dnia 07.05.2015 przez adwokat

VAT jako element ceny

Sąd Najwyższy w  wyroku z dnia 21 lipca 2006r sygn. III CZP 54/06 (OSNC 2007/5/66), wskazał, iż art. 1 ust. 2 ustawy o cenach z 1982 r. umożliwiał przerzucenie w umowie na nabywcę ciężaru opodatkowania podatkiem od towar...

dnia 04.04.2015 przez adwokat


1