Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Rażąca niewdzięczność obdarowanego

Ustawodawca nie sprecyzował pojęcia „rażąca niewdzięczność” pozostawiając jego ocenę sądowi. Ocena ta musi natomiast uwzględniać zróżnicowane sytuacje życiowe i odnosić się do konkretnych okoliczności każdej sprawy. Powy...

dnia 03.08.2015 przez adwokat


1