Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Wiadomość e-mail jako dowód

Dowód elektroniczny zawierający oświadczenie woli, ale nie opatrzony elektronicznym podpisem, nie daje pewności co do osoby autora i nie jest dokumentem w rozumieniu Kpc. W praktyce, sąd w zetknięciu się z informacją maj...

dnia 14.05.2015 przez adwokat

Dokumenty w postępowaniu cywilnym

Dowodem w postępowaniu cywilnym mogą być dokumenty urzędowe i prywatne. Dokumentem jest utrwalone, wyłącznie w formie pisemnej (niezależnie od materiału, na którym zostało sporządzone), uzewnętrznienie wszelkiego rodzaju...

dnia 24.04.2015 przez adwokat


1