Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Zbycie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo charakteryzuje się oderwaniem od podmiotu, któremu przysługują prawa składające się na nie; składniki materialne i niematerialne tworzą zorganizowany kompleks przeznaczony do realizacji celów gospodarczy...

dnia 12.09.2015 przez adwokat

Firma spółki komandytowej

Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. k.”  Jeżeli komplementariuszem jes...

dnia 25.03.2015 przez adwokat

Firma spółki komandytowo-akcyjnej

Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „S. K. A.” Jeżeli kompl...

dnia 21.03.2015 przez adwokat

Firma przedsiębiorcy

Firma to indywidualne oznaczenie przedsiębiorcy działającego na rynku.  Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Firma nie może ...

dnia 03.03.2015 przez adwokat


1