Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Fotografia jako utwór

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przyznaje fotografii ochronę na równi z wszystkimi innymi rodzajami utworów, mimo świadomości przez ustawodawcę specyfiki tego utworu i jego zakresu od fotografii artystyczn...

dnia 10.01.2015 przez adwokat


1