Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Przelew wierzytelności a hipoteka

Do dnia 20 lutego 2011 r. ustawa o księgach wieczystych i hipotece (zwana dalej ustawą) oprócz hipoteki umownej "zwykłej" przewidywała hipotekę umowną kaucyjną. Ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgac...

dnia 20.01.2016 przez adwokat

Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego

Zgodnie z art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2013.707 j. t.) w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomoś...

dnia 12.08.2015 przez adwokat

Hipoteka na nieruchomości

Sens hipoteki polega na tym, że wierzyciel może uzyskać zaspokojenie od dłużnika rzeczowego – do wysokości hipoteki – pomimo tego, iż żaden stosunek obligacyjny pomiędzy nimi nie istnieje. W przedmiotowej sprawie pozwana...

dnia 11.08.2015 przez adwokat


1