Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna określać wysokość, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony, oraz sposób obniżenia.  O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wie...

dnia 20.02.2015 przez adwokat

Podwyższenie kapitału w spółce z o.o.

Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedyni...

dnia 17.02.2015 przez adwokat

Dopłaty w spółce z o.o.

Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Wys...

dnia 17.02.2015 przez adwokat

Wkład niepieniężny (aport) w spółce z o.o.

Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak równi...

dnia 23.01.2015 przez adwokat


1