Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Przestępstwo pomówienia

Prokuratura Okręgowa w Legnicy postawiła zarzut pomówienia jednej z pracownic agencji reklamowej, która w sierpniu br. umieściła zdjęcie śmiertelnie postrzelonego mężczyzny w reklamie alkoholu. Zdjęcie autorstwa Krzyszto...

dnia 01.12.2015 przez adwokat

Przestępstwo znieważenia

Powracając do niedawnej sprawy umieszczenia przez producenta alkoholu, na swoim profilu społecznościowym, zdjęcia autorstwa Krzysztofa Raczkowiaka i wykorzystania go jako reklamy wódki, Prokuratura Rejonowa w Legnicy wsz...

dnia 25.08.2015 przez adwokat

Uporczywość działania oskarżonego

Sąd I instancji nie poczynił bowiem żadnych ustaleń faktycznych miarodajnych dla stwierdzenia, iż zachowanie oskarżonego miało charakter „uporczywy” w rozumieniu przepisu art. 57 § 1 k.k.s. Argumentacja tego Sądu świadcz...

dnia 01.07.2015 przez adwokat

Odpowiedzialność karnoskarbowa

Odpowiedzialność podatkowa, a odpowiedzialność karnoskarbowa, to dwa odrębne, niezależne od siebie reżimy prawne, rządzące się odmiennymi regułami i to nawet wówczas, gdy dotyczą tego samego zdarzenia faktycznego. Nie za...

dnia 14.06.2015 przez adwokat

Ryzyko sportowe

Uprawianie niektórych sportów łączy się z natury rzeczy dla uprawiających daną dyscyplinę z naruszeniem nietykalności cielesnej zawodnika (boks, zapasy). Zachowania takie nie są oczywiście przestępne, ponieważ następują ...

dnia 12.01.2015 przez adwokat

Odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki

Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki handlowej lub będąc członkiem jej zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo likwidatorem, działa na jej szkodę podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie.Tej s...

dnia 05.01.2015 przez adwokat


1