Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Umowa o świadczenie usług sportowych

Zawodnikami posiadającymi status zawodnika profesjonalnego były osoby uprawiające sport na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i otrzymujące za to wynagrodzenie. W nauce prawa podkreślano, że najodpowiedniej...

dnia 18.03.2015 przez adwokat

Kwalifikacje zawodowe w sporcie

Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w ...

dnia 25.02.2015 przez adwokat

Klub sportowy

Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna.  Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. Uczniowski klub sportowy dzia...

dnia 24.02.2015 przez adwokat


1