Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

W przypadku umowy sprzedaży na odległość konsument ma większe możliwości dotarcia do informacji na temat ofert i złożenia zamówienia; inicjatywa zawarcia umowy leży po jego stronie. Ustawa o ochronie niektórych praw kons...

dnia 16.09.2015 przez adwokat

Naruszenie interesów konsumenta

Dobrym obyczajem jest, by przedsiębiorca nie wykorzystywał swej uprzywilejowanej pozycji kontraktowej, będącej rezultatem stosowania przez niego jednostronnie ustalonego wzorca umowy. Przedstawianie konsumentom do akcept...

dnia 10.09.2015 przez adwokat

Reklama wprowadzająca w błąd

Zgodnie z treścią art. 16 ust.1 pkt 2 uznk czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności reklama wprowadzająca konsumenta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzje co do nabycia towaru bąd...

dnia 31.08.2015 przez adwokat

Uznanie postanowienia umownego za niedozwolone

W myśl art. 385 1 § 1 k.c. niedozwolonymi są takie postanowienia umowy, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, o ile nie zostały uzgodnione...

dnia 14.08.2015 przez adwokat


1