Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Podział majątku wspólnego małżonków a długi

Podział majątku wspólnego obejmuje aktywa, pasywa zaś pozostają poza jego zakresem. Długów zaciągniętych przez oboje małżonków zasadniczo nie można rozliczyć w podziale majątku wspólnego, stosując jednak odpowiednio art....

dnia 25.01.2016 przez adwokat

Wina małżonka a alimenty

W myśl art. 60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.i.o) małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżon...

dnia 04.11.2015 przez adwokat

Informacja o składnikach majątku małżonków

W granicach swoich działań sąd w sprawie o podział majątku może, oprócz poprzestania na wysłuchaniu zainteresowanych, zwrócić się do właściwych instytucji w celu uzyskania informacji o składnikach majątku wspólnego uczes...

dnia 30.08.2015 przez adwokat

Konkubinat

Na wstępie zauważyć należy, że stosownie do utrwalonego poglądu doktryny i judykatury prawa cywilnego – konkubinat występuje wówczas, gdy osoby pozostają we wspólnym pożyciu tak, jakby były małżeństwem, chociaż nim nie s...

dnia 05.08.2015 przez adwokat

Rozliczenia majątkowe po ustaniu konkubinatu

W opinii Sądu Najwyższego kwestia wzajemnych rozliczeń majątkowych po ustaniu konkubinatu wzbudza doktrynalne kontrowersje i nastręcza trudności sądom, ponieważ nie została uregulowana w ustawie. Powszechnie przyjmowany ...

dnia 29.07.2015 przez adwokat

Samochód małżonka w działalności gospodarczej

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodó...

dnia 20.07.2015 przez adwokat