Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Podział majątku wspólnego małżonków a długi

Podział majątku wspólnego obejmuje aktywa, pasywa zaś pozostają poza jego zakresem. Długów zaciągniętych przez oboje małżonków zasadniczo nie można rozliczyć w podziale majątku wspólnego, stosując jednak odpowiednio art....

dnia 25.01.2016 przez adwokat


1