Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Obowiązkowa obrona oskarżonego

Orzecznictwo Sądu Najwyższego, podobnie jak piśmiennictwo, wiąże okoliczności utrudniające obronę z właściwościami osobistymi oskarżonego, fizycznymi (wiek, stan zdrowia, sprawność poszczególnych narządów zmysłów) lub ps...

dnia 06.09.2015 przez adwokat

Uporczywość działania oskarżonego

Sąd I instancji nie poczynił bowiem żadnych ustaleń faktycznych miarodajnych dla stwierdzenia, iż zachowanie oskarżonego miało charakter „uporczywy” w rozumieniu przepisu art. 57 § 1 k.k.s. Argumentacja tego Sądu świadcz...

dnia 01.07.2015 przez adwokat

Wszczęcie postępowania karnoskarbowego

Dla przedłużenia karalności przestępstwa skarbowego decydujące znaczenie ma jak wskazano powyżej zgodnie z art. 44 § 5 kks wszczęcie postępowania przeciwko osobie, w okresie wskazanym w § 1 wymienionego artykułu, istotne...

dnia 29.06.2015 przez adwokat


1