Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Umowa o uprawianie piłki nożnej z małoletnim

MINIMALNY WIEK ZAWODNIKA  Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego podpisania ukończył 15 (piętnaście) lat, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Wsze...

dnia 16.03.2015 przez adwokat

Odstępne za piłkarza

W przypadku gdy w umowie o uprawianie piłki nożnej  strony(klub piłkarski i piłkarz) ustaliły wysokość kwoty wypłacanej klubowi odstępującemu w przypadku zamiaru wcześniejszego rozwiązania kontraktu przez zawodnika (tzw....

dnia 08.02.2015 przez adwokat

Wynagrodzenie zawodnika piłkarskiego

Zasadnicze wynagrodzenie zawodnika określa kontrakt. Nieważne są postanowienia kontraktu uzależniające zasadnicze wynagrodzenie zawodnika od zaistnienia jakichkolwiek warunków, w tym uzyskania określonych wyników sportow...

dnia 06.02.2015 przez adwokat

Umowa o profesjonalne uprawianie piłki nożnej

Profesjonalne uprawianie piłki nożnej przez zawodnika profesjonalnego może odbywać się na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej oraz innych formach dopuszczonych przez prawo powszechne. Podstawowymi aktami prawn...

dnia 09.01.2015 przez adwokat

Menedżer do spraw Piłkarzy

Zasady działalności Menedżerów ds. Piłkarzy określa uchwała nr I/7 z dnia 31 marca 2006r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla  Menedżerów ds. Piłkarzy. Tytuł "Menedżer ds. Piłkarzy" podlega ochr...

dnia 07.01.2015 przez adwokat


1