Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Zgodnie z treścią art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności za czyn zabroniony, którym jest...

dnia 18.08.2015 przez adwokat


1