Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Prokura

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem p...

dnia 18.01.2015 przez adwokat


1