Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Próba ugodowa w sprawie o wydanie nieruchomości

Zgodnie z art. 175 k.c. do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń, tj. art. 121-124 k.c. Bieg ten może więc ulec zawieszeniu (art. 121 k.c.), jego zakończenie może ulec wstrzyma...

dnia 28.07.2015 przez adwokat

Przerwanie biegu przedawnienia

Stanowisko judykatury, że zawezwanie do próby ugodowej stanowi czynność przerywającą bieg przedawnienia jest ugruntowane, nie wymaga zatem cytowania w tej sprawie. Według Sądu II instancji, brak jest natomiast wypowiedzi...

dnia 29.05.2015 przez adwokat


1