Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Zbycie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo charakteryzuje się oderwaniem od podmiotu, któremu przysługują prawa składające się na nie; składniki materialne i niematerialne tworzą zorganizowany kompleks przeznaczony do realizacji celów gospodarczy...

dnia 12.09.2015 przez adwokat

Firma przedsiębiorcy

Firma to indywidualne oznaczenie przedsiębiorcy działającego na rynku.  Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Firma nie może ...

dnia 03.03.2015 przez adwokat


1