Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników.  Z chwilą wpisu do rejestru spółka cywilna staje się spółką jawną. Spółce tej pr...

dnia 21.03.2015 przez adwokat

Przekształcenie spółki

Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę prze...

dnia 05.02.2015 przez adwokat


1