Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Rozliczenie za pośrednictwem rachunku bankowego

Art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173 poz. 1807 ze zmianami), nakłada obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, w sytuacji gdy...

dnia 12.05.2015 przez adwokat

Przelew wierzytelności za pojazd zastępczy

Nie ma żadnych przeszkód do przelewu wierzytelności przyszłej i nieokreślonej co do wysokości. Przyjmuje się powszechnie w doktrynie i orzecznictwie, że przelew wierzytelności tego rodzaju jest dopuszczalny, bo mieści si...

dnia 08.05.2015 przez adwokat

Wierzytelność przyszła

Nie budzi wątpliwości, że przedmiotem cesji mogą być wierzytelność przyszłe co do zasady. Wierzytelności przyszłe nie mają charakteru jednorodnego. Można rozróżnić dwie zasadnicze grupy takich wierzytelności z których je...

dnia 15.04.2015 przez adwokat

Przelew wierzytelności

Wedle regulacji z art. 509 § 1 k.c. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Z k...

dnia 14.04.2015 przez adwokat


1