Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Ocena przyczynienia poszkodowanego

Ocena stopnia przyczynienia się do powstania szkody nie może być dokonana przez biegłego. Przyczynienie się jest kategorią jurydyczną. Nie chodzi przecież o fakt, ale o ocenę określonych faktów. Biegły mógłby ustalić pew...

dnia 22.03.2015 przez adwokat

Nie każde przyczynienie obniża odszkodowanie

Ustalenie przyczynienia się poszkodowanego nie nakłada na sąd obowiązku zmniejszenia odszkodowania, ani nie przesądza o stopniu tego zmniejszenia. Ustalenie przyczynienia się jest warunkiem wstępnym, od którego w ogóle z...

dnia 09.03.2015 przez adwokat


1