Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

W spółce akcyjnej ustanawia się radę nadzorczą. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań...

dnia 04.02.2015 przez adwokat

Umowa z członkiem zarządu

W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.  Zgodnie z przepisem art. 210 § 1 ksh, w umowie między spółką a...

dnia 27.01.2015 przez adwokat


1