Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Reklama alkoholu

Zgodnie z art. 13 ² ust. 1 WTPA podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych mają obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 10 % podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tej usługi. Legalną d...

dnia 04.09.2015 przez adwokat

Reklama wprowadzająca w błąd

Zgodnie z treścią art. 16 ust.1 pkt 2 uznk czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności reklama wprowadzająca konsumenta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzje co do nabycia towaru bąd...

dnia 31.08.2015 przez adwokat


1