Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Zastrzeżenie własności przez sprzedawcę

Zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej kształtuje stosunek stron na zasadach przewidzianych w art. 589-591 k.c., jeżeli strony nie określiły w umowie innych skutków zastrzeżenia. Z art. 589 k.c. wynika domniemani...

dnia 11.09.2015 przez adwokat

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Niewątpliwie powołane uregulowanie umowne zakwalifikować należy jako zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej, przewidziane w art. 589 k.c., zgodnie z którym jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rz...

dnia 09.09.2015 przez adwokat

Rzecz znaleziona a znaleźne

Od kilku tygodni media ogólnopolskie, a od niedawna również światowe, donoszą o odnalezieniu "złotego pociągu" w okolicach Wałbrzycha. Wszyscy zastanawiają się co wchodzi w skład ładunku, skąd pochodzą rzeczy przewożone ...

dnia 03.09.2015 przez adwokat


1