Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Umowa o świadczenie usług sportowych

Zawodnikami posiadającymi status zawodnika profesjonalnego były osoby uprawiające sport na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i otrzymujące za to wynagrodzenie. W nauce prawa podkreślano, że najodpowiedniej...

dnia 18.03.2015 przez adwokat

Umowa o uprawianie piłki nożnej z małoletnim

MINIMALNY WIEK ZAWODNIKA  Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego podpisania ukończył 15 (piętnaście) lat, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Wsze...

dnia 16.03.2015 przez adwokat

Kwalifikacje zawodowe w sporcie

Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w ...

dnia 25.02.2015 przez adwokat

Klub sportowy

Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna.  Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. Uczniowski klub sportowy dzia...

dnia 24.02.2015 przez adwokat

Odstępne za piłkarza

W przypadku gdy w umowie o uprawianie piłki nożnej  strony(klub piłkarski i piłkarz) ustaliły wysokość kwoty wypłacanej klubowi odstępującemu w przypadku zamiaru wcześniejszego rozwiązania kontraktu przez zawodnika (tzw....

dnia 08.02.2015 przez adwokat

Wynagrodzenie zawodnika piłkarskiego

Zasadnicze wynagrodzenie zawodnika określa kontrakt. Nieważne są postanowienia kontraktu uzależniające zasadnicze wynagrodzenie zawodnika od zaistnienia jakichkolwiek warunków, w tym uzyskania określonych wyników sportow...

dnia 06.02.2015 przez adwokat