Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Sprostowanie materiału prasowego

Stosownie do art. 31a ust. 1 prawa prasowego, który to przepis wszedł w życie z dniem 5 listopada 2012 r., na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, r...

dnia 02.04.2015 przez adwokat


1