Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Ustalenie istnienia stosunku pracy

W razie sporu co do treści umowy lub rodzaju stosunku prawnego na podstawie którego była świadczona praca, pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie rodzaju i treści umowy w oparciu o treść art. 189 k.p.c. Przepis ...

dnia 08.05.2015 przez adwokat

Wypadek przy pracy

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą sprowadza się do czasowego (zdarzenie wystąpiło w czasie pracy w znaczeniu prawnym) bądź miejscowego (zdarzenie nastąpiło w miejscu za...

dnia 06.05.2015 przez adwokat

Wypadek przy pracy w ... jacuzzi

Meritum rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie koncentrowało się wokół spornego zagadnienia, a mianowicie istnienia związku zdarzenia z dnia 05.12.2012 r. z pracą, warunkującego możliwość uznania go za wypadek przy pracy, ...

dnia 06.05.2015 przez adwokat

Opuszczenie miejsca pracy przez pracownika

Sąd Najwyższy wskazał, że samo opuszczenie przez pracownika pracy przed jej zakończeniem (przed zakończeniem dniówki roboczej) nie jest wystarczające do zastosowania przez pracodawcę sankcji z art. 52 § 1 pkt 1 k.p. w pr...

dnia 27.04.2015 przez adwokat

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny

Zgodnie z art. 32 § 1. k.p. każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: okres próbny i na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia ( § 2 art. 32 ...

dnia 27.04.2015 przez adwokat

Przyczyna rozwiązania umowy o pracę

Podanie przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę (art. 30 § 4 KP) może nastąpić w odrębnym piśmie doręczonym pracownikowi wcześniej lub równocześnie z pismem zawierającym wypowiedzenie umowy (w...

dnia 21.04.2015 przez adwokat