Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Umowa sublicencji

Jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji. Umowa sublicencji jest specyficzną „licencją”, której zakres przedmiotowy...

dnia 28.01.2015 przez adwokat


1