Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Kwalifikacje zawodowe w sporcie

Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w ...

dnia 25.02.2015 przez adwokat

Odpowiedzialność trenera sportowego

Na trenerze sportowym spoczywa - zgodnie z ogólną zasadą wzmożonej odpowiedzialności zawodowej osób z określoną wiedzą fachową, zdolnych ze względu na tę wiedzę do realnego przewidywania następstw swego zachowania się - ...

dnia 07.01.2015 przez adwokat


1