Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Stwierdzenie nieważności uchwały wspólników

Osobom lub organom spółki przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą. Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje: zarządowi, radzie nadzo...

dnia 07.03.2015 przez adwokat


1