Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Spółka cicha

Umowa spółki cichej nie jest spółką prawa handlowego, a więc nie ma osobowości prawnej, ani zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków, pozywania i bycia pozywaną. W polskim systemie prawnym obowiązuje bowiem zamknię...

dnia 24.03.2015 przez adwokat

Ksiega udziałów w sp. z o.o.

Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub u...

dnia 08.03.2015 przez adwokat

Umorzenie udziału w spółce z o.o.

Udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) al...

dnia 02.03.2015 przez adwokat

Udział wspólnika spółki cywilnej

Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników. ...

dnia 01.03.2015 przez adwokat


1