Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Wysokość zadatku

W doktrynie przeważa pogląd (F. Błahuta (w:) Kodeks..., s. 938) że niekiedy sama wysokość zadatku przemawiać może za tezą, że mamy do czynienia z zaliczką, a nie zadatkiem. Jeśli bowiem wysokość zadatku zbliża się do war...

dnia 19.06.2015 przez adwokat

Zadatek

Zgodnie z art. 394 § 1 kc w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia term...

dnia 17.06.2015 przez adwokat


1